„Градимо МЕТРОполу“ - представљање пројекта изградње београдског метроа у понедељак на Правном факултету Универзитета у Београду

У понедељак, 18.3.2024. године на Правном факултету Универзитета у Београду у 14.00 часова биће одржана презентација пројекта изградње београдског метроа „Градимо МЕТРОполу“ за студенте и стручну јавност.

Догађај ће отворити декан Правног факултета проф. др Зоран Мирковић, након чега ће директор ЈКП “Београдски метро и воз” Андреја Младеновић представити основе пројекта изградње београдског метроа, а адвокат Катарина Обрадовић Баклаја ће испред БИТ адвокатске канцеларије упознати студенте о примени FIDIC модела уговора. Догађај организује ЈКП „Београдски метро и воз“ у сарадњи са Правним факултетом у циљу унапређења струке, иновација и технолошког развоја и већег укључивања академске заједнице у пројекат изградње београдског метроа.

„Београдски метро и воз“ организовањем овог догађаја наставља сарадњу са факултетима и, од установа из првенствено техничке струке, проширује је и на факултете из области друштвено-хуманистичких наука. Изградња метроа је дугорочан и комплексан пројекат који подразумева подршку сарадника, стручњака, консултаната и извођача у различитим доменима и професионалним областима, посебно факултета и академске заједнице. Успостављање функционалног београдског метроа један од најважнијих државних пројеката који ће значајно утицати не само на унапређење  јавног транспорта у главном граду и побољшање укупног квалитета живота Београђана већ и шире, на свеобухватни привредни и технолошки развој читавог друштва. Све специфичности изградње метроа захтевају ангажовање обученог кадра, како током почетне фазе и саме изградње и извођења радова, тако и касније за управљање и одржавање метро система. За ток и квалитетну реализацију је кључна улога факултета и целокупног образовног система и укључивање домаћег знања и стручњака. 

 


Штампа