Потписaни Интерфејс протокол и Уговор о пружању услуга са кинеским и француским партнерима

Интерфејс протокол и Уговор о пружању услуга, два веома важна документа за даљи ток и развој пројекта изградње београдског метроа потписани су данас у просторијама ЈКП “Београдски метро и воз".


Интерфејс протокол потписан је између Секретаријата за јавни превоз Града Београда, ЈКП „Београдски метро и воз“ као Наручиоца, француске компаније Алстом као Консултанта и кинеске компаније Power China као Извођача. Овим протоколом дефинишу се међусобни односи између Power China која ће изводити грађевинске радове и Алстома који ће обезбедити испоруку и уградњу транспортних система - возова, сигнално-телекомуникационих система и колосека.
Директор ЈКП „Београдски метро и воз“, Андреја Младеновић истакао је овом приликом да је “изградња метроа један је од највећих и најважнијих државних пројеката. Наш циљ је успостављање сигурног и ефикасног метро система у Београду који ће значајно унапредити јавни превоз, приступачност и мобилност у нашем главном граду, али и шире - допринети свеобухватном економском и технолошком развоју друштва. Изградња београдског метроа је дугорочан и комплексан пројекат за који је од велике важности сарадња и подршка међународних партнера, као и њихово искуство и знање.”.


Јанг Фан из компаније Power China навео је да се приводи крају насипање у оквиру депоа метроа на Макишком пољу. „Данашње потписивање је значајно јер ће ова два документа омогућити лакши прелазак у наредну фазу пројекта – грађевинске радове на Макишу. Нама је веома важно што је пројекат подржан од стране Владе Републике Србије и Power China ће вредно радити на спровођењу овог пројекта” истакао је Ј. Фан.


Уговор о пружању услуга потписан је између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП „Београдски метро и воз“ са једне стране и компаније Алстом са друге стране. Овим уговором Алстом обезбеђује улазне податке и подршку Извођачу грађевинских радова на депоу Макиш - компанији Power China. Кроз овај уговор Алстом ће припремити и документацију у вези метро система као целине, која ће бити од значаја најпре за изградњу депоа, а затим и за изградњу целе линије 1 метроа. Уговор ће представљати и припрему за главни уговор кроз који ће Алстом извршити пројектовање, изградњу и пуштање у рад транспортних система београдског метроа.


Миодраг Јелисавчић, генерални директор за Србију испред француског Алстома нагласио је да је ова компанија “присутна у Србији последњих 10 година, а ово је први уговор који се потписује званично. Надамо се да ће ускоро уследити и уговор за прву линију метроа и да ћемо бити присутни овде када метро буде пуштен у рад. Надамо се, такође, да ће сарадњом свих страна и партнера бити превазиђени изазови који су пред нама и да ћемо успешно реализовати овај пројекат”.


Штампа