ФОН - конкретним програмом за активно учешће у пројекту изградње београдског метроа

Декан Факултета организационих наука (ФОН), проф. др Милан Мартић и продекани ФОН-а за стратешки развој и сарадњу са компанијама проф. др Марко Михић и за дигитални развој проф. др Душан Бараћ састали су се јуче са стручним тимом ЈКП „Београдски метро и воз“ предвођен директором Андрејом Младеновићем. Састанак је организован поводом развoја конкретних активности у оквиру постојећег Споразума о сарадњи између ове академске институције и Београдског метроа и воза. Београдски метро и воз овим наставља низ састанака и додатни развој формалног оквира сарадње који је потписивањем Споразума од 2019. већ успостављен са више београдских факултета из области првенствено техничких наука.

А. Mладеновић представио је пројекат изградње метроа, наводећи да је ово дугорочан и комплексан пројекат који подразумева подршку сарадника, стручњака, консултаната и извођача у различитим доменима и професионалним областима, посебно истичући улогу факултета и академске заједнице. „Метро је пројекат који се неће зауставити са изградњом прве, друге, па ни треће планиране линије и свуда где се граде нови метро системи овај процес прати динамику и развој града. Како се градови шире и развијају, дограђује се и метро и тако ће бити и код нас. Веома је важно да се поред учешћа страних партнера у овај државни пројекат укључи што већи број домаћих стручњака и домаће знање. Поред техничких факултета, ФОН видимо као значајног сарадника у пројекту, посебно у домену менаџмента, организације и информатике“, навео је директор предузећа.

Декан М. Мартић и делегација ФОН-а истакли су мултидисциплинарност овог факултета и да већ постоји неколико катедри које могу да се активно укључе својим наставним програмима у пројекат, посебно у делу информационих система и развоја БИМ платформе. Предложени су нови модалитети сарадње и у оквиру студентских пракси и шире промоције изградње београдског метроа, као и могућности двостране сарадње и усавршавања кроз више кратких циклуса образовања не само за студенте факултета већ и за запослене у предузећу. Наведена је и могућност активног учешћа студената и стручњака са ФОН-а који се баве подацима и пројектовањем, информационим технологијама и развојем софтверских решења. У закључцима састанка учесници су се сложили и да је, поред свега наведеног, веома важно и егзактно дефинисање и спровођење стратешке комуникације са грађанима, од почетка самог пројекта како би јавност правовремено била информисана и упућена у све фазе изградње метроа, те да ће ФОН својом експертизом допринети и у овом делу.

Договорено је да ће прва серија презентација пројекта изградње београдског метроа за студенте и стручњаке на ФОН-у бити организована од почетка марта следеће године, у складу са програмском шемом факултета.


Штампа