Презентација пројекта изградње београдског метроа у четвртак на Архитектонском факултету

У четвртак, 21.12.2023. на Архитектонском факултету у 12.00 часова биће одржана презентације пројекта изградње београдског метроа „Градимо МЕТРОполу“ за студенте и стручну јавност. Догађај организује ЈКП „Београдски метро и воз“ у сарадњи са Архитектонским факултетом у циљу унапређења струке, иновација и технолошког развоја и већег укључивања академске заједнице у пројекат изградње београдског метроа.

Београдски метро и воз овим наставља успешну сарадњу са факултетима кроз низ догађаја који ће бити организовани у наредном периоду. Изградња метроа је дугорочан и комплексан пројекат који подразумева подршку сарадника, стручњака, консултаната и извођача у различитим доменима и професионалним областима, посебно факултета и академске заједнице. Успостављање функционалног београдског метроа један од најважнијих државних пројеката који ће значајно утицати не само на унапређење  јавног транспорта у главном граду и побољшање укупног квалитета живота Београђана већ и шире, на свеобухватни привредни и технолошки развој читавог друштва. Све специфичности изградње метроа захтевају ангажовање обученог кадра, како током почетне фазе и саме изградње и извођења радова, али и касније за управљање и одржавање метро система. За ток и квалитетну реализација је кључна улога факултета и целокупног образовног система и укључивање домаћег знања и стручњака. 

 

 


Штампа