Представљање пројекта изградње београдског метроа „Градимо МЕТРОполу“ сутра на Саобраћајном факултету

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић, декан Саобраћајног факултета проф. др Небојша Бојовић и директор ЈКП „Београдски метро и воз“ Андреја Младеновић сутра ће студентима и стручној јавности представити пројекат изградње београдског метроа. Презентацију „Градимо МЕТРОполу“ организује ЈКП „Београдски метро и воз“ у сарадњи са Саобраћајним факултетом у циљу унапређења струке, иновација и технолошког развоја и већег укључивања академске заједнице у пројекат изградње београдског метроа.


„Београдски метро и воз“ овим наставља успешну сарадњу са факултетима кроз низ догађаја који ће бити организовани у наредном периоду. Изградња метроа је дугорочан и комплексан пројекат који подразумева подршку сарадника, стручњака, консултаната и извођача у различитим доменима и професионалним областима, посебно факултета и академске заједнице. Успостављање функционалног београдског метроа један од најважнијих државних пројеката који ће значајно утицати не само на унапређење јавног транспорта у главном граду и побољшање укупног квалитета живота Београђана већ и шире, на свеобухватни привредни и технолошки развој читавог друштва. Све специфичности изградње метроа захтевају ангажовање обученог кадра, како током почетне фазе и саме изградње и извођења радова, али и касније за управљање и одржавање метро система. За ток и квалитетну реализација је кључна улога факултета и целокупног образовног система и укључивање домаћег знања и стручњака.


Штампа