Потписан Уговорни споразум за пројектовање и изградњу Депоа Макиш

Уговорни споразум за пројектовање и изградњу Депоа Макиш, који има велики значај за даљу реализацију пројекта изградње Београдског метроа, укупне вредности 200 милиона евра потписан је данас у Палати „Србија“. Потписивање овог документа је веома важан корак ка изградњи метро система у српској престоници.

Уговорни споразум су потписали потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали, в.д. директора JKП „Београдски метро и воз“ Андреја Младеновић, в.д. секретара Секретаријата за јавни превоз Радован Кремић и овлашћени представник компаније „Power China“ Јанг Фан.

Услуге и радови обухваћени Уговором са кинеским партнерима подразумевају пројектовање и извођење радова на изградњи административне зграде са оперативно-контролним центром и других неопходних објеката међу којима су инспекцијске хале, хале за одржавање, хале за гарирање, хале за одржавање инфраструктуре, улазно-излазног објекта, трафостаница и спринклер станица, са комплетним инсталацијама и опремом за сваки од објеката. Предвиђено је пројектовање и изградња доњег строја колосека у депоу за укупну дужину колосека од око 10 километара, пројектовање и изградња манипулативних површина и унутрашњих саобраћајница укупне дужине око 4,7 километара са припадајућом инфраструктуром, спољно уређење депоа укупне површине од око 34 хектара и све прикључке на градску мрежу инфраструктуре. Време трајања пројектовања и изградње износиће 60 месеци.

Из Депоа Макиш обављаће се комплетно управљање системима потпуно аутоматизоване Линије 1 метроа, посредством Управљачког центра који ће се налазити у административној згради. Осим управљања, односно регулисања саобраћаја аутоматизованих возних средстава, из Управљачког центра ће се управљати и вршити надзор над свим електро-машинским постројењима у станицама (лифтови, ескалатори, перонска врата), евакуационо-вентилационим отворима, објектима у депоу.

Депо Макиш служиће и за одржавање возних средстава београдског метроа, односно одржавање у смислу поправки већег обима попут замене обртних постоља, замене главних трансформатора и свих оправки које изискују подизање возних средстава дизалицама за возна средства линија 2 и 3. Такође, у Депоу Макиш обављаће се гарирање, инспекција и редовно спољашње и унутрашње прање возних средстава Линије 1 и дела возних средстава Линије 2 метроа.

Изградња београдског метроа један је од највећих и најважнијих инфраструктурних пројеката у Србији. Сигуран и ефикасан метро систем у Београду неопходан је за унапређење јавног превоза, приступачности и мобилности у главном граду, али и шире, за свеобухватни економски и технолошки развој читавог друштва.

Видео потписивања Уговорног споразума за пројектовање и изградњу Депоа Макиш можете погледати или преузети на овој линији текста


Штампа