Обилазак локације будућег метро депоа на Макишком пољу

Представници ЈКП Београдског метроа и воза и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, су дана 06.08.2021.обишли су локацију будућег метро депоа на Макишком пољу ради упознавања са радовима ЈПВ Србијавода на чишћењу атмосверских колектора и повезивању нових колектора на постајоће као и начину одвођења атмосверских вода са подручја Макиша.

Разговарало се о фазној изградњи колектора и канала, измештању неких од постојећих и изградњи нових. Такође се разговарало о реконструкцији постојеће инфраструктуре и опремању земљишта.

Слика 1: Очишћени канал у близини земљаног пута:


Слика 2, 3 и 4: Очишћени канал 1-6, будући колектор 4:

 

Слика 5, 6 и 7: Неочишћено ушће канала 1-6-1 и канала 1-6-1-1 у канал 1-6


Слика 8 и 9: Очишћени Главни канал 1


Штампа