Обука запослених за рад у програмском пакету за макроскопско моделирање јавног градског превоза

ЈКП Београдски метро и воз, током претходне недеље, од 9. до 13. децембра, успешно је реализовало обуку својих запослених за рад у програмском пакету за макроскопско моделирање јавног градског превоза - PTV Visum. Обуку је одржао сертификовани предавач произвођача програмског пакета. Обука је обухватила два курса: макроскопско моделирање мреже линија и употреба програмског пакета за моделирање трошкова и прихода рада линија метроа, приградске железнице и осталих видова јавног превоза путника у градовима.

Програмски пакет PTV Visum служи за моделирање транспортне мреже и путничке потражње, анализирање очекиваних токова саобраћаја, планирању услуга јавног превоза и развијању транспортних стратегија и решења.


Штампа