Анкета корисника БГ:воза

Дана 17.10.2019. године запослени ЈКП Београдски метро и воз са руководиоцима обавили су анкету и разговор са корисницима БГ:воза на линији Ресник – Овча, на станицама Ресник, Кнежевац и Раковица.

Анкета је спроведена у јутарњем вршном периоду.

Укупно посматрано највећи број корисника на ове три станице долази пешице – око 42%, другим линијама јавног градског превоза долази око 39% корисника док путничким аутомобилом долази око 13%.

Када је реч о железничким станицама на којима путници излазе, путници најчешће излазе на станици Вуков споменик, 43% корисника, а затим следе Карађорђев парк са 28,5% и Панчевачки мост са нешто више од 18%.

Корисници БГ:воза су задовољни системом БГ:воза и сматрају га ефикасним видом превоза. У разговору са њима путници су истакли две основне сугестије: повећање броја полазака, нарочито у вршним периодима, као и боља повезаност станица БГ:воза са осталим линијама јавног градског превоза.

 


Штампа