Опека као печат победничког решења конкурса за изглед београдског метроа

Предузеће у медијима

https://www.gradnja.rs/prva-nagrada-bg-metro-studio-obe/ 

Штампа