Новости: Од Железника до Карабурме метроом 2027. године

Предузеће у медијима

https://www.novosti.rs/beograd/vesti/930624/zeleznika-karaburme-metroom-2027-stanko-kantar-direktor-jkp-beogradski-metro-voz-izazovima-velikog-projekta/ 

Штампа