Новости: Дефинисане трасе две линије метроа

Предузеће у медијима

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:799373-Definisane-trase-dve-linije-metroa

Штампа