Међународне компаније

Линкови

MEЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

www.uitp.org

MEЂУНАРОДНА ЖЕЛЕЗНИЧКА УНИЈА

www.uic.org

МЕТРО У СОФИЈИ

www.metrosofia.com

ГРЧКИ МЕТРО

www.ametro.gr

Штампа